Fondsbesteding en CBF erkenning

Fondsbesteding en CBF erkenning

Fondsbesteding en CBF erkenning

De voornaamste doelstelling van Blue Ribbon is het vergroten van de bewustwording van de prostaat en prostaatkanker. We willen een taboe doorbreken, kennis delen en aandacht vragen voor de prostaat. Zodat mannen beter naar hun lijf gaan luisteren, signalen herkennen en erover praten. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Het creëren van awareness is in alle opzichten kostbaar. Daarom is de hulp van sponsoren, bedrijven en particulieren hard nodig. info@blueribbon.nl

Beleidsplan 2021 -2023

ANBI

Blue Ribbon heeft een ANBI-status. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

ANBI publicatie 2021

CBF Erkenning

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, toezichthouder Goede Doelen, wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven, omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Hieronder ziet u het CBF certificaat.