Belangrijke links

Belangrijke links

Belangrijke links

www.prostaatkankerstichting.nl

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die zich bezighoudt met lotgenotencontact, informatievoorziening, voorlichting over prostaatkanker en belangenbehartiging van patiënten en hun partners.

www.kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg).

www.nfk.nl

NFK is de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. De speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.

www.kwf.nl (prostaatkanker)
Informatie over prostaatkanker.

www.allesoverurologie.nl (prostaatkanker)
De patiëntenwebsite van de NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie)

www.andros.nl
Andros Clinics is een kliniek voor prostaatkanker, prostaatklachten, erectieproblemen en testosterontekort bij de ouder wordende man.

www.prostaatwijzer.nl
Overweegt u zich te laten onderzoeken op prostaatkanker?  Ga dan naar deze website.

www.thuisarts.nl
Overweegt u zich te laten onderzoeken op prostaatkanker?  Ga dan naar deze website voor een keuzehulp ‘Testen op prostaatkanker?’.