Voor meer
informatie

Belangrijke links

www.prostaatkankerstichting.nl

ProstaatKankerStichting.nl. De stichting is een patiëntenorganisatie die zich bezighoudt met lotgenotencontact, informatievoorziening, voorlichting over prostaatkanker en belangenbehartiging van patiënten en hun partners.

www.kanker.nl

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg).

www.nfk.nl

NFK is de koepelorganisatie van 19 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. De speerpunten zijn belangenbehartiging, patiëntenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.

www.Leven met Kanker.nl

Levenmetkanker behartigt de belangen van mensen geraakt door kanker. Zij willen hun en uw stem laten horen. Als belangenbehartiger willen ze uw positie als (ex-)kankerpatiënt verstevigen zodat u de juiste zorg krijgt en een goede kwaliteit van leven hebt.

www.websiteprostaatkanker.nl
Deze site is ontwikkeld op initiatief van Wim Duchhart en tot stand gekomen onder auspiciën van de NVU( Nederlandsche Vereniging van Urologen). Het geeft een volledig beeld van de diagnose en behandeling van prostaat kanker op basis van de meest moderne inzichten van specialisten die hun kennis via video boodschappen tot u brengen.

www.prostaat.nl

Alles over de prostaat.

www.prostaatkanker.org 

www.kwfkankerbestrijding.nl
Informatie over PSA Test. Informatie over het kiezen, het gebruik en resultaten van de PSA test.

www.kiesbeter.nl
Keuzehulp PSA Test

www.andros.nl
Adros is een mannenkliniek die zich richt op de gezondheid van de ouder wordende man.

www.prostaatwijzer.nl
Overweegt u zich te laten onderzoeken op prostaatkanker?  Ga dan naar deze website.