Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Stichting Blue Ribbon wil mannen van 45+ en hun partners bewust maken van de prostaat en het risico op prostaatkanker. Immers, door een grotere kennis bij de doelgroep over dit onderwerp vergroten we de kans op een snellere herkenning, betere genezing en wellicht zelfs een hoger overlevingscijfer.

Blue Ribbon wil het onderwerp bespreekbaar maken. Prostaatkanker een plaats geven in de samenleving. Onder meer door er aandacht voor te vragen bij het grote publiek, de media en de politiek.

Het initiatief van Stichting Blue Ribbon wordt onder meer ondersteund door de Prostaatkankerstichting, KWF en de Nederlandse Vereniging voor Urologie.

Inkomsten komen voort uit donaties, fondsen, sponsorwerving en particuliere giften. Stichting Blue Ribbon werkt uitsluitend met vrijwilligers en ambassadeurs.

Bestuur

Kees van den Berg | Bestuurslid

Ben Wijnhoven | Secretaris & Penningmeester

Will Jansen | Bestuurslid

Marieke Kokkeler | Voorzitter

Per mail zijn we te bereiken via info@blueribbon.nl.

Blue Ribbon Friends/Ambassadeurs

Blue Ribbon heeft op dit moment reeds enkele ambassadeurs, onze ‘Blue Ribbon Friends’. Zij zetten zich belangeloos in voor Blue Ribbon, denken met ons mee en initiëren en begeleiden kleine lokale activiteiten.

Wij streven echter naar een klein netwerk van ambassadeurs, bij voorkeur in elke provincie één ambassadeur.
Heeft u interesse om een Blue Ribbon Friend te worden? Neem dan contact met ons op.

Regio Groningen:

Paul Rodenberg, initiatiefnemer van de Culinaire Vakschool en eigenaar van ’t Kookpunt in Groningen.

Regio het Gooi en Friesland

Henk Ravenhorst, 35 jaar werkzaam geweest in de levensverzekeringsbranche binnen de sales en marketing. De laatste 3 jaar actief en creatief in de muziek, kunst en fotografie.

Regio Utrecht:

Leon Gort, werkzaam in de automotive industrie.

Wij zijn onze Blue Ribbon Friends enorm dankbaar voor hun inzet en enthousiasme.

Medische Adviesraad:
Meer informatie hierover volgt.

Mocht u, als uroloog of huisarts, interesse hebben om af en toe mee te denken met Blue Ribbon en ons te adviseren waar van toepassing, neemt u dan contact met ons op. Bij voorbaat onze hartelijke dank.