Vacatures

Vacatures

Vacatures

Op dit moment is het bestuur van Prostaatkankerstichting tegelijk ook bestuur van de stichting Blue Ribbon. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Wij komen daarom graag in contact met belangstellenden voor een rol binnen een afzonderlijk bestuur van Blue Ribbon.

Het bestuur van Blue Ribbon bedenkt activiteiten en evenementen gericht op eerder genoemde bewustwording en op fondsenwerving ten behoeve van de financiering van die activiteiten.

Heeft u belangstelling voor een rol in het bestuur en een achtergrond die past bij wat die rol is? Stuur dan een mail met een kort CV aan harry.boogh@prostaatkankerstichting.nl, bestuurslid vrijwilligerszaken.